Skip to content

สาระ น่ารู้

ขอบพระคุณท่านที่เข้าเยี่ยมชม สินค้าและบริการของเรา เราได้รวบรวมบทความ หรือสาระน่ารู้เกี่ยวกับ ระบบอัดลมและระบบที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นว่ามีประโยชน์ เพื่อการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ เหล่าช่างทั้งหลาย หรือผู้ที่สนใจ บทความส่วนใหญ่เขียนเรียบเรียงขึ้นตามความเข้าใจของเราเอง บางบทความคัดลอกแปลจากของต่างประเทศ ฯลฯ อนึ่ง บางบทความอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักวิชาการ ท่านควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งที่มาอื่นๆ หรือจะคอมเม้นต์เข้ามาจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

หวังว่าบทความเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้าง และหากท่านมีบทความดีๆ ที่ต้องการเผยแพร่ ก็สามารถส่งมาได้ครับ เราจะทยอยนำบทความต่างๆมาลงเพิ่มเติมเรื่อยๆ บทความที่มีอยู่แล้วเชิญท่านกดอ่านได้ดังนี้ครับ

What is air compressor?

ปั๊มลมคืออะไร ความจริงเราก็รู้ๆกันว่ามันคืออะไร แต่จะตอบอย่างไรให้มันถูกต้อง ครอบคลุุม ตามหลักวิชาการ แล้วมันเหมือนปั๊มน้ำมั้ย…

Read more…

Air compressor type

ปั๊มลมในโลกนี้มีกี่แบบ กี่ชนิด กี่ประเภท

Read more…

Compressed air volume?

ปริมาณลมอัด คืออะไร วัดอย่างไร

Read more…

What difference fan, blower & compressor?

พัดลม โบลเวอร์ ปั๊มลม ต่างก็ดูดลมได้เหมือนกัน ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกัน…

Read more…

What is pressure?

แรงดันคืออะไร เกี่ยวข้องกับปั๊มลมอย่างไร

Read more…

What is air dryer?

เครื่องทำลมแห้ง คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

Read more…

How to choose air compressor?

วิธีการเลือกซื้อ เลือกใช้ ปั๊มลมให้ถูกงาน

Read more…

How piston air compressor work?

ปั๊มลมลูกสูบ ทำงานอย่างไร

Read more…

How screw air compressor work?

ปั๊มลมสกรู ทำงานอย่างไร

Read more…

“เขาสร้างได้ เราต้องซ่อมได้” “ทำให้เขาดีๆ ให้เขาใช้ทนๆ เงินก็สำคัญ ชื่อเราก็สำคัญ”

ติดต่อ คุณถวัลย์ 081-3992679