Skip to content

ตัวอย่างงาน ของเรา

ขอบพระคุณท่านที่เข้าเยี่ยมชม สินค้าและบริการของเรา เราได้รวบรวมผลงานบางส่วน มาแสดงที่นี่ แต่งานส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกภาพไว้ ทั้งที่ตั้งใจ อยากให้เห็นถึงสาเหตุของการชำรุดเสียหาย และวิธีการแก้ไข ของแต่ละกรณี แต่เนื่องจากระหว่างที่ช่างทำงาน ก็ไม่ได้เก็บรูปถ่ายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน การแสดงรูปประกอบคำอธิบาย เราจึงตัดตอนข้อมูลและนำมาแสดงเพียงบางส่วนเท่านั้นครับ

งานซ่อมของเรา พอจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามประเภทปั๊ม เพื่อให้ท่านง่ายต่อการค้นหาดังนี้ครับ

งานปั้มลมสกรู-โรตารี่เวน (screw & vane air compressor job)

ตัวอย่างงานเกี่ยวกับปั๊มลมสกรู ปั๊มลมโรตารี่เวน เช่น งานซ่อมปั๊มลม โอเวอร์ฮอล เปลี่ยนอะไหล่ งานเซอร์วิสประจำปี งานดัดแปลงระบบ งานไวร์ริ่ง สั่งอะไหล่ ฯลฯ

งานซ่อมปั้มลมสกรู อินเกอร์ซอล แรนด์ ขนาด 30 แรงม้า

Ingersoll Rand SSR ML22 screw air compressor – overhaul

งานซ่อมปั้มลมสกรู จากัวร์ EAS30 VSD ขนาด 30 แรงม้า

EAS30 VSD Jaguar screw air compressor – overhaul

งานซ่อมปั้มลมสกรู มิซุยเซกิ Z225A ขนาด 30 แรงม้า

Mitsui Seiki Z225A screw air compressor – overhaul

งานซ่อมปั้มลมสกรู โรเตอร์คอม ขนาด 10 แรงม้า

ROTORCOMP 10 HP screw air compressor – overhaul

งานซ่อมปั้มลมสกรู เอลจี้ ขนาด 50 แรงม้า

ELGI HORIZON 50 HP screw air compressor – overhaul

งานซ่อมปั้มลมสกรู แอตลาส คอปโก้ ขนาด 100 แรงม้า

ATLAS COPCO GA708 100 HP screw air compressor – overhaul

งานซ่อมปั้มลมโรตารี่เวน มาไต ขนาด 50 แรงม้า

Mattei ERC Z6D vane air compressor – overhaul

0813992679

งานซ่อมปั๊มลมลูกสูบ (piston air compressor job)

ตัวอย่างงานเกี่ยวกับปั๊มลมลูกสูบ ปั๊มลมโรตารี่ ปั๊มต๊อด ปั๊มออยฟรี เช่น งานซ่อมปั๊มลม โอเวอร์ฮอล เปลี่ยนอะไหล่ งานเซอร์วิสประจำปี งานดัดแปลงระบบ งานไวร์ริ่ง สั่งอะไหล่ ฯลฯ

งานซ่อมปั้มลมพูม่า ขนาด 5 แรงม้า

PUMA PP-5 5 hp. piston air compressor – overhaul

งานซ่อมปั้มลมฟูเช็ง ขนาด 10 แรงม้า

Fusheng TA-100 10 hp. piston air compressor – overhaul

งานซ่อมปั๊มลมสนาม (portable air compressor job)

ตัวอย่างงานเกี่ยวกับปั๊มลมเคลื่อนย้ายได้ ปั๊มลมสนาม ปั๊มลมเครื่องยนต์ดีเซล ปั๊มลมเครื่องยนต์เบนซิน เช่น งานซ่อมปั๊มลม โอเวอร์ฮอล เปลี่ยนอะไหล่ งานเซอร์วิสประจำปี งานดัดแปลงระบบ งานไวร์ริ่ง สั่งอะไหล่ ฯลฯ

งานซ่อมปั้มลมแอร์แมน PDS125

AIRMAN PDS125 portable air compressor – overhaul

“เขาสร้างได้ เราต้องซ่อมได้” “ทำให้เขาดีๆ ให้เขาใช้ทนๆ เงินก็สำคัญ ชื่อเราก็สำคัญ”

ติดต่อ คุณถวัลย์ 081-3992679