Skip to content

ซ่อมปั๊มลมฟูเช็ง 10 แรง (Fusheng TA100 piston air compressor)

อาการเสีย เสียงดังผิดปกติ ทำลมช้าผิดปกติ น้ำมันเยิ้มทั้งเครื่อง ถึงรอบโอเวอร์ฮอล

ซ่อมปั๊มลมลูกสูบ ฟูเช็ง TA100 10 แรงม้า

ปั๊มลมฟูเซ็ง 10 แรงม้า สภาพน้ำมันเยิ้มเลอะเทอะ ทั่วทั้งเครื่อง

ปั๊มลมลูกสูบ น้ำมันนอง

สภาพเครื่องน้ำมันนอง เกิดจากแหวนสูบบางมาก ปากแหวนห่าง

น้ำมันเลอะหัวปั๊ม

สภาพน้ำมันเกาะ เต็มหัวเต็มเครื่อง ไม่ได้เกิดจากประเก็นรั่วหรอก

ต้องล้างก่อน

ก่อนการซ่อมต้องทำความสะอาดเบื้องต้น หรือ pre-clean ก่อน มิฉะนั้น จะจับจะถอดอะไรก็จะดำไปหมด

ฟูเช็ง (Fusheng TA100)

หลังจากล้างแล้ว

สภาพหลังล้าง

สภาพดีขึ้นแล้ว พร้อมที่จะทำการซ่อมต่อไป

ถอดหัวปั๊ม

เริ่มจาก ถอดท่อลม หัวปั๊ม

ถอดมอเตอร์

ถอดพูลเลย์ ฝาครอบมอเตอร์

หัวปั๊มลม

ยกหัวมาชำแหละชิ้นส่วน

ฝาสูบ

ถอดลิ้นวาวล์ ฝาสูบ เสื้อสูบ

วาวล์ ดูด-อัด

วาวล์ดูด-อัด ยางฝากดวาวล์

เตรียมอะไหล่

เตรียมประกอบ

ตัดประเก็น

เริ่มประกอบ

อะไหล่ปั้มลูกสูบ

อะไหล่ปั๊มฟูเช็งแท้

ข้อเหวี่ยง

ข้อเหวี่ยงปั๊มลมลูกสูบ

ฝาสูบปั๊มลม

ฝาสูบฟูเช็ง

ประกอบมอเตอร์

ประกอบมอเตอร์

ประกอบหัวปั๊ม

ประกอบหัวปั๊มลม

ประกอบฝาสูบ

ประกอบฝาหัวสูบ ท่อครีบ ขั้นตอนนี้มีลำดับการใส่ฝา กับท่อครีบ หากผิดขั้นตอน จะใส่ท่อไม่ได้

เทสเครื่อง

เสร็จแล้วตั้งสายพาน ทดสอบเครื่อง วัดกระแส ดูแรงดันลม ตั้งเพรสเชอร์สวิทซ์ จับเวลาอัดลมเต็มถัง ฯลฯ

ขอบพระคุณท่านที่เข้าเยี่ยมชม สินค้าและบริการของเรา เราได้รวบรวมผลงานบางส่วน มาแสดงที่นี่ เนื่องจากงานส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกภาพไว้ ทั้งที่ตั้งใจ อยากให้เห็นถึงสาเหตุของการชำรุดเสียหาย และวิธีการแก้ไข ของแต่ละกรณี แต่เนื่องจากระหว่างที่ช่างทำงาน ก็ไม่ได้เก็บรูปถ่ายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน การแสดงรูปประกอบคำอธิบาย เราจึงตัดตอนข้อมูลและนำมาแสดงเพียงบางส่วนเท่านั้นครับ

“ขอได้ ต่อได้ คุยง่าย ลดราคา ไม่ลดคุณภาพ”

Advance Forward