Skip to content

บริการให้เช่าปั๊มลม

ขอบพระคุณท่านที่เข้าเยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา เรามีบริการให้เช่าปั๊มลม หรือเครื่องอัดลมให้เช่าหลายชนิด รวมถึง แอร์ดรายเออร์ ถังลม กรองลมให้เช่า เรารวบรวมข้อมูลคร่าวๆมา ให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลไว้ดังนี้ครับ

บ่อยครั้งที่ลูกค้า ต้องการใช้งานปั้มลมเช่า ก็ให้ผู้ช่วยหรือฝ่ายจัดซื้อ ค้นหาปั๊มลมให้เช่าโดยทันที โดยส่วนใหญ่จะเน้นว่า ราคาให้เช่าเท่าไร แต่มักไม่ให้รายละเอียดที่เพียงพอ ผู้ให้เช่าจึงยังให้ราคาไม่ได้ ดังนั้นเมื่อลูกค้าต้องการเช่าปั้มลม ก็ควรเตรียมข้อมูลดังนี้ครับ

แรงดันลมใช้งาน (work pressure)

ลูกค้าต้องรู้ว่า จำเป็นต้องใช้แรงดันลมเท่าไร ข้อนี้ขึ้นกับลักษณะงาน เช่น

ใช้พ่นสี ปกติใช้แรงดัน 1.5-3.0 บาร์ หรือ 20-45 psi ฯลฯ

ใช้กับเครื่องจักร มักใช้ขับพวกกระบอกลม ระบบนิวเมตริก ปกติใช้แรงดัน 6.0-8.0 บาร์ หรือ 80-110 psi ฯลฯ

ใช้เป่าฝุ่น บางทีก็ต่อกับปืนลม บางทีก็ไม่มี ปกติใช้แรงดัน 8.0-12.0 บาร์ หรือ 110-170 psi ฯลฯ

ใช้พ่นทราย ใช้แย็กปูน ปกติใช้แรงดันยิ่งสูงยิ่งดี ลมยิ่งแรง 8.0-12.0 บาร์ หรือ 100-170 psi ฯลฯ

ใช้ยิงแม็ก ยิงตะปู ขึ้นกับขนาดปืนยิงแม็ก ปกติใช้แรงดัน 6.0-8.0 บาร์ หรือ 80-110 psi ฯลฯ

ใช้กับบล็อกลม ขันน็อต ขึ้นกับขนาดบล็อกลม ปกติใช้แรงดัน 8.0-12.0 บาร์ หรือ 110-170 psi ฯลฯ

ใช้ทดสอบท่อ หารอยรั่ว ขึ้นกับสเปคท่อ เช่น ท่อน้ำประปา ท่อดับเพลิง ปกติใช้แรงดัน 15.0-25.0 บาร์ หรือ 200-360 psi ฯลฯ

ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปกติใช้แรงดัน 7.0-8.0 บาร์ หรือ 100-115 psi ฯลฯ

ใช้งานเป่าขวด ปกติใช้แรงดัน 30.0-40.0 บาร์ หรือ 435-580 psi ฯลฯ

*** อยากให้ลูกค้าตรวจข้อมูลแรงดันใช้งานให้ถูกต้อง เพราะแรงดันยิ่งสูง ค่าเช่าก็ยิ่งสูงไปด้วย เพราะปั๊มลมแรงดันสูงราคาแพงกว่าแรงดันต่ำหลายเท่า ลูกค้าบางท่านคิดจะเช่าเผื่อแรงดันสูงๆไว้ ก็จะพบกับค่าเช่าที่สูงเกินความจำเป็น ดังนั้นควรเช่าที่เหมาะสมและจำเป็นจริง ลูกค้าสามารถดูที่ เพลทของเครื่องจักร หรือสเปคเครื่องมือที่ซื้อมา ว่าต้องใช้แรงดันเท่าไรครับ ฯลฯ ***

+++ อีกเรื่องเล็กๆคือ หน่วยวัดแรงดันลม ลูกค้าหลายคนก็ไม่รู้จัก เช่น บอกว่าใช้แรงดัน 100 หรือใช้แรงดัน 8 กิโล ฯลฯ อันนี้ขออธิบายสักเล็กน้อยว่า หน่วยวัดแรงดันลมมี 2 หน่วยใหญ่ๆ คือหน่วย กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร (kg/cm2) หรือ บาร์ (bar) และหน่วย ปอนด์/ตารางนิ้ว (psi) ทั้งสองหน่วยนี้สามรถแปลงหากันได้ คือ 1 psi = 14.5 bar ครับ +++


ปริมาณดันลมใช้งาน (flow rate, air capacity)

ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่รู้จักเรื่องปริมาณลม เมื่อถามว่าจะใช้ปั๊มลมขนาดไหน ก็จะตอบว่าขนาด 8 บาร์ ฯลฯ แต่ทว่า ปั๊มลมเล็กๆแค่ฝ่ามือก็ ทำแรงดัน 8 บาร์ได้ หรือปั้มลมตัวใหญ่เท่ารถ 6 ล้อก็ทำแรงดัน 8 บาร์เหมือนกัน ปั้มลมเล็กๆย่อมมีปริมาญลมน้อยกว่า ผลิตลมอัดได้น้อยกว่า ยกตัวอย่าง เช่น ปั๊มลมอันเล็กๆพกติดรถ กว่าจะเติมลมเต็มยาง 1 เส้นใช้เวลา 5 นาที แต่ถ้าปั๊มลมในร้านปะยาง จะใช้เวลาเพียง 30 วินาทีเท่านั้น

ปั๊มลมที่มีปริมาญลมมากๆ จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย และจะมีค่าเช่าสูงขึ้นตามลำดับ ลูกค้าต้องรู้ว่าจะใช้ปริมาณลมเท่าไร มิฉะนั้นอาจเช่าผิดรุ่นไปจะใช้งานไม่ได้ เช่น เช่าปั๊มลมเล็กเกินไป ก็พ่นทรายไม่ได้ หรือเช่าใหญ่เกินไป ก็แพง ใหญ่ และหนัก เกินไป ฯลฯ

อัตราปริมาญลมจะสัมพันธ์กับขนาดปั๊มลม หรือกำลังของปั๊มลม โดยจะวัดเป็นแรงม้า เช่น ปั๊มลม 1 แรงม้า ที่ 8 บาร์จะมีอัตตราลม 100 ลิตร/นาที ปั๊มลม 10 แรงม้าที่ 8 บาร์จะมีอัตตราลม 1000 ลิตร/นาที ฯลฯ หากลูกค้าไม่แน่ใจเรื่องปริมาญลม ก็อาจใช้ขนาดปั๊มลมแทนก็ได้

เราจะแนะนำขนาดปั๊มลมสำหรับแต่ละงาน พอเป็นตัวอย่างดังนี้

ใช้พ่นสี ใช้ยิงแม็ก ปกติใช้ปั๊มลมขนาด 1-5 แรงม้า ขึ้นกับว่าใช้กาพ่นสีกี่ลูก แม็กลมกี่อัน ฯลฯ

ใช้พ่นทราย ปกติใช้ปั๊มลมขนาด 10-100 แรงม้า ขึ้นกับว่าใช้สายลมขนาดกี่หุน ถ้าใช้สายลม 4 หุนก็อาจใช้ปั๊มลม 10-15 แรง แต่ถ้าใช้สายลม 1 นิ้ว ก็ต้องขนาดปั๊มลม 50-100 แรงม้า ฯลฯ

ใช้กับบล็อกลม ขันน็อต ขึ้นกับขนาดบล็อกลม ปกติใช้ปั๊มลมขนาด 5-15 แรงม้า ฯลฯ

ใช้ทดสอบท่อ หารอยรั่ว ขึ้นกับขนาดและปริมาณท่อ เช่น ท่อ 4 นิ้วเดินทั่วโรงงาน หรือ ท่อ 2 นิ้วเดินแค่ 1 ห้อง ปกติใช้ปั๊มลมขนาด 15-30 แรงม้า ฯลฯ

ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปกติใช้ปั๊มลมขนาด 30-100 แรงม้า ฯลฯ

ใช้งานเป่าขวด ปกติใช้ปั๊มลมขนาด 25 แรงม้าขึ้นไป ฯลฯ

*** อัตราลม หรือ ปริมาญลม ปกติมีหน่วยวัดที่นิยมใช้ 2 ระบบ คือระบบเมตริก คือ ลิตร/นาที (L/min) และลูกบาศเมตร/นาที (m3/min) กับระบบอังกฤษ คือ ลูกบาศฟุต/นาที (CFM) ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามได้ครับ ทางเราจะคำนวณและแนะนำขนาดที่ถูกต้องให้ ****


ระยะเวลาที่ต้องการเช่า (time & duration)

อีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญ กับทั้งสองฝ่าย คือระยะเวลาที่ต้องการเช่าปั้มลม ทางเราก็มีอัตราค่าเช่า เป็นรายวัน รายเดือน รายปี ยิ่งเช่านาน อัตตราค่าเช่าก็จะถูกลง ซึ่งลูกค้ามักไม่แน่ใจว่าจะใช้งานนานแค่ไหน แล้วจะสมมติว่าเช่า 1 วัน ราคาเท่าไร ฯลฯ อันนี้ขอเรียนให้ทราบว่า ปั๊มลมบางชนิดหากเช่าสั้นเกินไป ก็ไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่ายเรื่องการขนย้ายและติดตั้ง เช่น เช่าปั๊มลม 100 แรงม้าเพียงวันเดียว ฯลฯ

อีกเรื่องคือ วันเวลาที่ต้องการเช่า อันนี้ก็อาจเป็นปัญหาได้เหมือนกัน ลูกค้าบางท่านจองล่วงหน้า ถึง 4 เดือน ลูกค้าบางท่าน บอกเช้าจะเอาบ่ายเลยก็มี บางทีเราก็ติดขัดเรื่องการส่งของ การติดตั้ง ลูกค้าบางรายให้ติดตั้งช่วงกลางคืน อย่างนี้เป็นต้น

ข้อมูลเหล่านี้ ลูกค้าต้องทราบแน่นอนเสียก่อนสืบราคา มิฉะนั้น ทางเราก็มิอาจบอกราคาได้เหมือนกันครับ


ใช้งานที่ไหน (work site)

ลูกค้าบางท่านโทรจาก สำนักงานในกรุงเทพ ให้เสนอราคาเช่าปั๊มลมตามที่อยู่ในนามบัตร แต่ลืมแจ้งว่าให้ไปส่งที่ไหน และนำไปใช้งานที่ไหน กรณีที่ใช้ในโรงงาน จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ลูกค้าบางท่านเช่าจากเรา แต่จะนำไปใช้ถึง จ.เชียงใหม่ หากเราทราบล่วงหน้า เราอาจแนะนำแหล่งเช่าในภาคเหนือ ซึ่งใกล้กว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งมากกว่า ถึงแม้จะมีค่าเช่าที่ถูกกว่าก็ตาม

ในบางกรณีเราก็จำต้องปฏิเสธให้เช่า หากลูกค้าไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอน เช่น งานก่อสร้าง ที่ต้องย้ายไซต์งานบ่อยๆ หรือบางงาน หรือจำเป็นต้องเก็บค่ามัดจำเครื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว

เรื่องสถานที่ใช้งานจึงมีความจำเป็นต้องทราบเพื่อการเสนอราคาครับ


ชนิดปั๊มลม และข้อมูลอื่นๆ

ปั๊มชนิดไหนก็มีความจำเป็น เช่น ปั๊มลมไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ ถ้าไฟฟ้าจะเป็น 1 หรือ 3 เฟส 220 โวลท์ หรือ 380 โวลท์ บางท่านอยากได้ปั๊มลมที่เงียบ เสียงเบา บางท่านต้องการที่มีถังลมในตัว หรือต้องการเครื่องทำลมแห้งด้วย บางท่านต้องการแบบออยฟรี บางท่านต้องการสายไฟยาว สายลมใหญ่ ฯลฯ

ปกติเมื่อลูกค้าต้องการเช่าปั้มลม เราก็จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ทุกครั้ง ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะมีข้อมูลไม่ครบ ต้องกลับไปถามฝ่ายเอ็นจิเนียร์ ถามนาย ถามลูกน้องกลับไปกลับมา อาจทำให้ลูกค้าหงุดหงิด หรือเสียเวลาได้ครับ

บางทีท่านอาจยังไม่มีไอเดียว่าจะเช่าปั๊มลมชนิดไหน ก็อาจดูปั๊มลมที่เรามีให้เช่า ดังนี้ครับ

ให้เช่าปั๊มลมลูกสูบ (piston air compressor for rent)

ปั๊มลมลูกสูบ ใช้ง่าย เคลื่อนย้ายง่าย เหมาะกับงานระยะสั้น 1-15 วัน เช่น งานก่อสร้าง งานชั่วคราวระหว่างซ่อม งานทดสอบรั่ว ฯลฯ มีทั้งไฟบ้าน 220 โวลท์และไฟโรงงาน 380 โวลท์ มีถังลมในตัวไม่ต้องหาอะไรเพิ่ม เรามีบริการให้ เช่าปั๊มลม ทุกขนาด ตั้งแต่ 1 แรงม้า จนถึง 15 แรงม้า ถังลม 60 ลิตร ถึง 500 ลิตร แรงดัน 7-12 บาร์ มีบริการแบบวันเดียว รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เชิญติดต่อสอบถามได้ครับ

ให้เช่าปั๊มลมลูกสูบ ออยฟรี

ปั้มลมลูกสูบ ออยฟรี เป็นปั๊มลมขนาดเล็กจิ๋ว เบาหิ้วง่าย เงียบกริ๊บ มีหลายขนาด เช่น 300 w, 500 w, 750w ฯลฯ ใช้ไฟบ้าน 220 โวลท์ ใช้งานในห้องได้ ได้ลมสะอาดปลอดภัย ไม่มีละอองน้ำมันปนในลม เหมาะกับงาน เพ้นท์สี ร้านหมอฟัน งานทดลองระบบนิวเมตริก งาน DIY นักศึกษา ครูอาจาย์ ฯลฯ

แรงดันลมสูงสุด 8 บาร์ ปริมาณลม 30-100 ลิตร/นาที

**** ปั๊มลมชนิดนี้ ไม่เหมาะกับงานหนัก งานใช้ลมมากๆ เพราะสึกหรอเร็ว ****

ปั๊มลมชนิดนี้ มีราคาไม่แพง ราคาตั้งแต่ 2 พันถึง 5 พันบาท ถ้าใช้งานนาน ซื้อเครื่องใหม่จะคุ้มค่ากว่าเช่าครับ

ให้เช่าปั๊มลมลูกสูบ 1 – 3 แรงม้า

ปั้มลมลูกสูบ 1-3 แรงม้า เป็นปั๊มลมขนาดเล็ก ใช้ไฟบ้าน 220 โวลท์ เสียงไม่ดังมากนัก ใช้งานในห้องได้ เหมาะกับงานเล็กๆน้อยๆ เช่น พ่นสี ยิงแม็กซ์ลม งานทำเฟอร์นิเจอร์ งานทดลองระบบนิวเมตริก งาน DIY นักศึกษา ครูอาจาย์ ฯลฯ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ทนทานใช้งานได้นาน

แรงดันลมสูงสุด 8 บาร์ ปริมาณลม 100-300 ลิตร/นาที

ปั๊มลมชนิดนี้ มีราคาหลักหมื่นต้นๆ ถ้าใช้งานนาน ซื้อเครื่องใหม่จะคุ้มค่ากว่าเช่าครับ

ให้เช่าปั๊มลมลูกสูบ 5 – 15 แรงม้า

ปั้มลมลูกสูบ 5-7.5 แรงม้า เป็นปั๊มลมขนาดกลางๆ ปั้มลมลูกสูบ 10-15 แรงม้า เป็นปั๊มลมขนาดค่อนข้างใหญ่ คือใช้คนยกไม่ได้แล้ว ใช้ไฟ 3 เฟส 380 โวลท์ มีเสียงดังมาก เหมาะกับงานใหญ่ เช่น ในโรงงาน อู่ซ่อมรถ อู่สี ไซต์งานก่อสร้าง ฯลฯ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ทนทานใช้งานได้นาน ไม่เหมาะใช้ในอาคารพานิชย์ เพราะเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน

แรงดันลมสูงสุด 8-12 บาร์ แล้วแต่รุ่น ขนาด 5 แรง ปริมาณลม 750 ลิตร/นาที ขนาด 10 แรง ปริมาณลม 1500 ลิตร/นาที ขนาด 15 แรง ปริมาณลม 2100 ลิตร/นาที

ปั๊มลมชนิดนี้ มีราคาสูงมาก หากใช้งานระยะสั้น เช่าคุ้มค่ากว่าซื้อครับ

ให้เช่าปั๊มลมสกรู (screw air compressor for rent)

ปั๊มลมสกรู เหมาะกับงานระยะกลาง-ยาว เนื่องจากมีขนาดใหญ่ติดตั้งยาก การเช่าปั๊มลมสกรู ระยะสั้นอาจไม่คุ้มค่าติดตั้ง งานที่เหมาะกับปั๊มสกรู เช่น งานชั่วคราวระหว่างซ่อม งานเพิ่มลมเพื่อการผลิตตามฤดูกาล งานเช่าสำรองเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบลม ฯลฯ ซึ่งเป็นงานชั่วคราว จึงไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ เป็นการลงทุนที่สูงเกินไป การเช่าจึงเป็นทางออกที่ดี ทั้งยังตัดภาระการซ่อมบำรุงได้อีกด้วย เรามีบริการทุกขนาด ตั้งแต่ 10 แรงม้า จนถึง 150 แรงม้า แรงดัน 7-10 บาร์ มีบริการแบบวันเดียว รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เรามีปั๊มหลายรุ่น หลายยี่ห้อ เชิญติดต่อสอบถามได้ครับ

ให้เช่าปั๊มลมสกรูขนาดเล็ก 3-20 แรงม้า

ปั้มลมสกรู สมัยอดีตมีแต่ขนาดใหญ่กว่า 20 แรงม้าขึ้นไป ปัจจุบันมีตั้งแต่ขนาด 3 แรงม้า เป็นปั๊มลมที่เงียบ ใช้ไฟบ้าน 380 โวลท์ ใช้งานในห้องได้ ในอาคารพานิชย์ได้ เหมาะกับงาน อู่ซ่อมรถ อู่ทำสี โรงกลึง โรงซีเอ็นซี งานตัดเหล็ก ตัดเลเซอร์ ฯลฯ

แรงดันลมสูงสุด 8-10 บาร์ ปริมาณลม 300-1500 ลิตร/นาที แล้วแต่ขนาดและแรงดันปั๊มลม ปั๊มสกรูขนาดเล็กๆ มักทำแบบมีถังลมในตัว เหมือนปั๊มลูกสูบ จึงสะดวกในการใช้งาน การติดตั้ง และเคลื่อนย้าย

**** ปั๊มลมชนิดนี้ เหมาะกับงานที่ใช้ลมต่อเนื่อง ใช้ตลอด ไม่ใช่ใช้แบบ เป็นพักๆ เพราะน้ำมันสกรูต้องอุ่นอยู่เสมอ การเดินเครื่องเป็นพักๆ จะทำให้น้ำมันเย็น และทำให้เครื่องเสียหายได้ ****

ปั๊มลมสกรู มีราคาสูงอยู่แล้ว หากใช้งานระยะสั้น เช่าคุ้มค่ากว่าซื้อครับ

ให้เช่าปั๊มลมสกรู ขนาดกลาง 30 – 150 แรงม้า

ปั้มลมสกรู ขนาดกลาง-ใหญ่ 30-150 แรงม้า เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท

แรงดันลมสูงสุด 8-10 บาร์ ปริมาณลม แล้วแต่ขนาดเครื่อง

ปั๊มลมชนิดนี้ เหมาะกับการเช่าที่ค่อนข้างยาว เช่น 1 เดือน หรือเป็นปี เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายตอนแรกเยอะ เช่น ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง การต่อท่อลม สายไฟ ฯลฯ ข้อดีที่ลูกค้าได้รับ ก็คือ ตัดค่าซ่อมบำรุง ค่าซื้อเครื่อง และระยะเวลารอเครื่อง ฯลฯ

ให้เช่าเครื่องทำลมแห้ง (air dryer for rent)

ปั้มลมสกรู ที่ใช้มักเป็นปั้มลมขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงดูดลมและความชื้นในอากาศเข้าไปในลมอัดจำนวนมาก อัดจึงมีน้ำปะปนอยู่มาก ปริมาณน้ำเหล่านี้จะไปทำลานเครื่องจักรกล และชิ้นงานผลิตภัณฑ์ของเราได้ ยกตัวอย่างเช่น ปั๊มลม 100 แรงม้า จะดูดน้ำเข้าไปอัดกับลมได้ถึง 100 ลิตร/วัน ถ้าเอาลมนี้ไปเป่าชิ้นงาน ก็เหมือนเอาน้ำไปพ่นใส่ชิ้นงานเหมือนกัน ดังนั้น เครื่องทำลมแห้ง จึงมักใช้พ่วงกับปั๊มลมสกรูเสมอ

หลายกรณี ที่เครื่องทำลมแห้งของลูกค้าเสีย จำเป็นต้องหาเครื่องใช้ ระหว่างซ่อม เราก็มีบริการ แทบทุกขนาด พร้อมติดตั้งครับ เครื่องทำลมแห้งขนาดใหญ่ เช่าคุ้มค่ากว่าซื้อครับ

ให้เช่าปั๊มลมแรงดันสูง (high pressure air compressor for rent)

ปั๊มลมแรงดันสูง ใช้มากในอุตสาหกรรมเป่าขวด ซึ่งจะมีงานชุกในหน้าร้อน เพราะมีความต้องการขวดบรรจุมาก ปั๊มลมจึงทำงานหนักมาก ประกอบกับอากาศร้อน เครื่องปั๊มลมจึงชำรุดง่ายในฤดูกาลนี้ เรามีให้ เช่าปั๊มแรงดันสูง 30 – 40 bar หลายขนาด ตั้งแต่ 10 แรงม้า จนถึง 80 แรงม้า มีทั้งระบายความร้อนด้วยน้ำและระบายด้วยลม มีบริการแบบวันเดียว เช่น งานทดสอบท่อดับเพลิง งานหารั่ว และงานสำรองปั๊มรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เชิญติดต่อสอบถามได้ครับ

ให้เช่าปั๊มลมแรงดันสูง แรงดันปานกลาง ขนาดเล็ก 10-25 แรงม้า

ปั้มลมแรงดันสูงปานกลาง คือ แรงดัน 15-25 บาร์ หรือ 220-440 psi ลูกค้าส่วนใหญ่ มักใช้ในงานทดสอบท่อน้ำดับเพลิง ท่อน้ำประปา ท่อลม เซฟตี้วาวล์ ฯลฯ จึงไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ หรือขนาด 5-25 แรงม้า ก็ใช้ได้

ลูกค้าบางท่านก็เช่าไปสำรองเครื่องระหว่างซ่อม

ให้เช่าปั๊มลมแรงดันสูง 30 บาร์ 40 บาร์ ขนาดกลาง 30 – 80 แรงม้า

ปั้มลมแรงดันสูง ขนาดกลาง-ใหญ่ 30-80 แรงม้า เหมาะกับโรงงานเป่าขวด โรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำมันพืช ที่มีไลน์เป่าขวดเอง

แรงดันลม 30-40 บาร์ ปริมาณลม แล้วแต่ขนาดเครื่อง เช่น เครื่อง 30 แรงม้า 30 บาร์ จะได้ลม 2.0 ลบ.ม./นาที และเครื่อง 25 แรงม้า 30 บาร์ จะได้ลม 1.6 ลบ.ม./นาที ฯลฯ

ปั๊มลมชนิดนี้ ส่วนใหญ่เช่าระหว่างซื้อเครื่องใหม่ หรือระหว่างซ่อมครับ ฯลฯ

ให้เช่าเครื่องทำลมแห้งแรงดันสูง (30 bar air dryer for rent)

ลมอัดแรงดันสูง มักใช้ในงานเป่าขวด (pet blow) ลมอัดจะถูกเป่าเข้าในขวดโดยตรง เหมือนการเป่าลูกโป่ง หากมีน้ำในลมมาก น้ำนั้นก็จะเกาะภายในขวด ทำให้สกปรกหรือมีกลิ่นได้ ดังนั้นเครื่องทำลมแห้งแรงดันสูง (high pressure air dryer) จึงมีความจำเป็นเหมือนกัน

หลายกรณี ที่เครื่องทำลมแห้งของลูกค้าเสีย จำเป็นต้องหาเครื่องใช้ ระหว่างซ่อม เราก็มีบริการ ขนาด 20-40 แรงครับ

ให้เช่าปั๊มลมเครื่องยนต์ (diesel engine air compressor for rent)

ปั๊มลมเครื่องยนต์ คือปั้มลมที่ใช้เครื่องยนต์ขับ แทนมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้น้ำมันโซล่าเป็นส่วนใหญ่ ไม่ง้อไฟฟ้า จึงสามารถนำไปใช้ที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้า หรือนอกอาคารสถานที่ ฯลฯ ส่วนใหญ่จึงทำเป็นแบบเคลื่อนที่ได้ ยกย้ายได้ (portable air compressor) มีโครงแข็งแรง มีที่หิ้วหรือลากจูงง่ายๆ ใช้กลางแดดกลางฝนได้ ปั๊มลมชนิดนี้จึงมีราคาสูงกว่าปั๊มลมธรรมดา เชิญติดต่อสอบถามได้ครับ

ให้เช่าปั๊มลมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 5-15 แรงม้า

ลักษณะก็คือปั๊มลมลูกสูบธรรมดา แต่ติดตั้งเครื่องยนต์เล็ก สำหรับใช้งานนอกสถานที่ เช่น ประยางรถ ซ่อมรถข้างถนน พ่นสีนอกสถานที่ ฯลฯ ปั๊มลมชนิดนี้มีใช้น้อยมาก จึงหาเช่าไม่ค่อยได้

ลูกค้าที่สนใจเช่า เราก็มีเพียงบางรุ่น เชิญสอบถามได้ครับ

ให้เช่าปั๊มลมเครื่องยนต์ ขนาดกลาง 70-256 CFM

ปั้มลมเครื่องยนต์ขนาดกลาง มักใช้ปริมาณลมเป็นชื่อเรียก (cubic foot per minute) เช่น 60 CFM, 125 CFM ฯลฯ ถ้าขนาด 60-90 CFM จะเป็นแบบหิ้วขึ้นรถปิคอัพได้ แต่ใหญ่กว่านั้นจะเป็นแบบลากจูง แรงดันลมส่วนใหญ่อยู่ที่ 8 บาร์ ใช้สำหรับงาน แย็กปูน ตัดเข็ม ตอกเข็ม เจาะบาดาลตื้นๆได้ ฯลฯ

ปั๊มลมชนิดนี้ ของเรามีไม่กี่เครื่อง สำหรับงานใหญ่ๆ ลูกค้าสามารถเช่าที่ นำแสงจักรกล ได้ครับ ฯลฯ

ให้เช่าปั๊มลมเครื่องยนต์ แรงดันสูง (15-80 bar)

ปั๊มลมเคลื่อนที่แรงดันสูง มักใช้ในงานขุดเจาะที่ลึกมากๆ เป็น 100 ม. เช่น งานระเบิดหิน เจาะบาดาล ฯลฯ มักเป็นปั๊มลมขนาดใหญ่มาก ราคาหลายล้านบาท

เนื่องจากเป็นงานจำเพาะ จึงหาเครื่องเช่าได้ยาก แต่เรามีแหล่งบริการให้เช่า แนะนำให้ได้ครับ

ให้เช่าปั๊มลมชนิดอื่นๆ (specific air compressor for rent)

ยังมีปั๊มลมอีกหลายชนิด ที่ไม่ค่อยมีใช้มากนัก จึงค่อนข้างหายากในตลาด เช่น ปั๊มลมขนาดใหญ่ยักษ์ ปั๊มลมที่ผลิตลมปริมาณมากๆ ปั๊มลมไร้น้ำมันขนาดใหญ่ ปั๊มลมกันระเบิด ฯลฯ ต่างๆเหล่านี้ เราขอเรียกว่าปั๊มลมชนิดพิเศษ และแยกกลุ่มออกมา ตามที่เราพอหาได้ เชิญติดต่อสอบถามได้ครับ

ให้เช่าปั๊มลมสกรูออยฟรี (oil-free screw air compressor) 30-250 แรงม้า

ปั๊มลมสกรูออยฟรี คือปั๊มลมที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นในห้องอัดลม ลมที่ได้จึงไม่มีไอน้ำมันเจือปน ปั๊มลมชนิดนี้มีราคาสูงกว่าแบบใช้น้ำมัน 3-5 เท่า จึงมีใช้กันน้อยมาก แต่ก็มีความจำเป็นในบางอุตสาหกรรม ดังนั้นการเช่าปั๊มออยฟรีจึงหาเครื่องได้ค่อนข้างยาก ของเราก็มีเพียง 2 เครื่อง ที่เหลือต้องถามจากเพื่นฝูงในวงการ ขอบอกก่อนว่าถ้าเป็นเครื่องเราเองค่าเช่าไม่เท่าไร แต่ถ้าของพรรคพวก ราคาแพงเอาการ บ่อยครั้งเราก็ให้ลูกค้าคุยกันเองโดยตรงครับ

ลูกค้าที่สนใจเช่า เชิญสอบถามได้ครับ

ให้เช่าปั๊มลมเทอร์โบ (centrifugal air compressor) หลายขนาด

ปั้มลมเทอร์โบ ไม่เหมือนปั๊มลมทั่วไป ส่วนใหญ่ผลิตตามสเปคที่สั่ง ทั้งแรงดันลม ปริมาณลม และแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน เช่น ปั๊มลม 3 bar ขนาด 600 แรงม้า หรือ 6 บาร์ 250 แรงม้า ฯลฯ ปั๊มลมเทอร์โบ เป็นปั๊มลมไร้น้ำมัน 100% เหมาะกับงานเดินยาว เดินเครื่องได้ทั้งปีโดยไม่ดับเครื่อง ฉะนั้นถ้าจะเช่าต้องคิดให้หนักๆ แค่ค่าขนส่งกับค่าติดตั้งก็หลายหมื่นบาทแล้ว

ปั๊มลมชนิดนี้ พรรคพวกเรามีหลายตัวอยู่ เชิญสอบถามได้ครับ ฯลฯ

ให้เช่าแอร์ดรายเออร์ขนาดใหญ่ (150-400 แรงม้า)

แน่นอนปั๊มลมขนาดใหญ่มาก ก็ต้องใช้กับเครื่องทำลมแห้ง (air dryer) ขนาดใหญ่ และหายากเช่นกัน มีทั้งชนิดใช้สารดูดความชื้น (absorption air dryer) และชนิดใช้สารทำความเย็น (refrigerated air dryer) ของใหญ่ๆ หายากอย่างนี้ ราคาค่าเช่าย่อมสูงตามไปด้วยครับ

ของพวกนี้ พรรคพวกเรามีหลายตัวอยู่ เชิญสอบถามได้ครับ ฯลฯ

ให้ปั๊มลมแรงดันสูง ออยฟรี ขนาดใหญ่ (150-400 แรงม้า)

ปั๊มลมแรงดันสูง 30-40 บาร์ ออยฟรี ขนาดใหญ่ 100-400 แรงม้า ของแบบนี้ยิ่งหายากไปใหญ่ ส่วนใหญ่ลูกค้าปลดระวางแล้ว ช่างเอามาบิ้วไว้สำรอง เพราะจะขายก็ขายยาก แน่นอนว่าราคาค่าเช่าย่อมสูงตามไปด้วยครับ

ของพวกนี้ พรรคพวกเรามีหลายตัวอยู่ เชิญสอบถามได้ครับ ฯลฯ

ให้เช่าอุปกรณ์ลมอื่นๆ (compressed air accessory for rent)

ยังมีอุกรณ์ลมอีกหลายอย่าง ที่ลูกค้าเก่าๆเคยเช่าจากเรา เราจึงรวบรวมมาไว้อีกกลุ่มหนึ่งครับ

ให้เช่าเครื่องทำลมแห้ง (air dryer)

ดังที่กล่าวมาข้างบน เครื่องทำลมแห้ง มีความสำคัญกับระบบลมมากพอๆกับปั๊มลมทีเดียว ของเราสามารถจัดหาเครื่องทำลมแห้งให้ได้ เกือบทุกแบบทุกขนาด เช่น ขนาด 50-400 แรงม้า แรงดัน 8-40 บาร์ แบบสารทำความเย็น หรือแบบสารดูดความชื้น ฯลฯ

ลูกค้าที่สนใจเช่า เชิญสอบถามได้ครับ

ให้เช่าถังลม (air receiver tank) หลายขนาด

เรามีถังลมให้เช่า หลายขนาดหลายสเปค เช่น 1000 ลิตร 12 บาร์, 600 ลิตร 40 บาร์, 4000 ลิตร 12 บาร์ มีทั้งถังตั้ง ถังนอน ฯลฯ ลูกค้าส่วนใหญ่เช่าไปใช้งานชั่วคราว เช่น งานพ่นทรายนอกสถานที่ งานปิดโรงงานซ่อมแซม งานทดลองต่างๆ ฯลฯ

ลูกค้าที่สนใจเช่า เชิญสอบถามได้ครับ

ให้เช่ากรองลม อุปกรณ์ลม (filter & accessories)

ยังมีอุปกรณ์ลมเล็กๆน้อยๆอีกหลายอย่างครับ ที่ลูกค้าเคยเช่าไปใช้งาน ส่วนใหญ่เพื่อการทดระยะสั้น ลูกค้าบางท่านก็ทดลองก่อนจัดซื้อจริง เช่นว่า จะลดกลิ่นได้ไหม ลดน้ำได้เท่าไร ลมตกเท่าไร เป่าดอกไม้กลีบดอกเหี่ยวไหม ฯลฯ ข้อมูลพวกนี้เราก็พอบอกได้ตามประสบการร์และข้อมูลในแคตตาล็อกสินค้า แต่ใช้งานจริงกับผลิตภัณฑ์จริงจะเป็นอย่างไร ไม่มีใครรับรองให้ ต้องทดลองใช้ก่อนจะชัวร์กว่าครับ

ลูกค้าที่สนใจเช่า เชิญสอบถามได้ครับ

*** ยังมีอีกจิปาถะที่เราไม่ได้นำมาแสดง แต่หากลูกค้าท่านใดสนใจเช่าอุปกรณ์ใดๆ เชิญปรึกษาพูดคุยกันได้ครับ ถ้าเรารู้เราจะให้ข้อมูลพร้อมแหล่งติดต่อ ไม่มีกั๊กแน่นอนครับ ***

หน้าหลัก : เกี่ยวกับเรา : บริการของเรา : สินค้าของเรา : บทความดีๆ : ตัวอย่างผลงานของเรา : ติดต่อเรา

“คำติ-ชมของลูกค้า คือใบรับรองที่แท้จริงของเรา”

โทร. 02-9596845, มือถือ 081-3992679 (คุณถวัลย์)